Vi arbejder for det gode liv på landet – også i fremtiden.

I Familielandbruget er mangfoldigheden, fællesskabet, nærheden, familien og det gode liv på landet i fokus. Vi kæmper med vores søsterforeninger på landsplan – både centralt, når vi tager dialogen med NGO´er, og når vi møder politikere i både ind- og udland.

Det gør vi også ude i vores mange lokale Familielandbrug foreninger rundt om i landet, hvor vores dygtige medarbejdere rådgiver vores medlemmer om stort og småt indenfor landbruget.

Vi går aktivt ind for bl.a. det mangfoldige liv på landet, mere natur og biodiversitet samt at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt.

Vi er talerøret i Landbrug & Fødevarer for landmænd, der prioriterer balancen mellem bedriften og familien. Derfor er det heller ikke størrelsen, der er afgørende for os og vores medlemmer. Tværtimod kæmper vi for at udbrede budskabet om, at småt også kan være godt.

Vi mener, at det skal være muligt at være en mindre landbruger, og der skal være plads til alle, der interesserer sig for liv på landet. Uanset om du driver en økologisk eller konventionel bedrift, er nystartet eller gammel i gårde, har en gårdbutik eller er deltidslandmand, har lyst til at afprøve nye dyrkningsmetoder og idéer, eller om du bare gerne vil gøre det du altid har gjort, fordi det virker for dig.

Familielandbrugets formål er at varetage den enkelte landmands erhvervspolitiske interesser. Vi er med til at værne om landbrugernes muligheder for, at drive landbrug ved at sikre de bedst mulige rammevilkår.

Du kan blive medlem af Familielandbruget ved at melde dig ind i en af vores lokale Familielandbrug- eller fællesforeninger. Vi glæder os til at tage godt imod dig og din familie.

Bliv medlem hos os og støt det gode liv på landet.

Hver forening har sit fokus og sin indflydelse. I et medlemskab bliver du også medlem af Landbrug & Fødevarer der kæmper for dansk landbrug. Hos Familielandbruget har vi medindflydelse på det politiske opland netop igennem Landbrug & Fødevarer.

Er du ikke så politisk engageret, så har vi mange andre fordele vi kan tilbyde dig og din familie. Der skal nemlig være plads til alle på landet. Det har alligevel en stor betydning for dig og din bedrift, hvordan de politiske kampe bliver kæmpet og derfor er den en stor del af vores gøren i Familielandbruget. Vi har f.eks. været med til at sikre opbakning til:

  • Bruttoarealmodellen, der gavner naturen.
  • Sælgerpantebreve, som gør det nemmere at handle landbrugsejendomme - både for sælger og køber.
  • Omfordelingsstøtte, som kan udligne nogle af de skævheder, der er i systemet og rammer de mindre landbrug hårdt.
  • …og vi kæmper videre med ovennævnte og mange flere mærkesager i foreningerne dagligt.

Vi udfordrer også miljøteknologiordningerne, der oftest går til de største bedrifter. For at bevare livet på landet i fremtiden, så kom med og bliv medlem i din lokale Familielandbrug forening.