Familielandbruget

Vi kæmper for liv på landet, også i fremtiden.

Familielandbrugets strategiske mål

- omkostninger og regler bør skaleres efter bedriftens størrelse.

- Naturpleje skal være lønsomt og mere enkelt.

- Fremme jordfordeling.

- Bedre vilkår for generationsskifte og finansiering.

- Begrænse kapitalfondens jordopkøb.

- Fremme oplysning om jordejerskab og selveje.

- Skabe retfærdige skatteregler for beboere på landet.

- En mere retfærdig fordeling af EU-midler mellem små og større bedrifter.