Familielandbruget

Vi sætter familien i centrum.

Generalforsamling & Årsmøder i Familielandbruget

Hvert år afholdes der generalforsamlinger og årsmøder i vores lokale Familielandbrug foreninger. Vi opfordrer medlemmer og ikke-medlemmer til at deltage for at støtte op om det danske landbrug. Sammen kan vi kæmpe kampene for at bevare det gode liv på landet – også i fremtiden.

Generalforsamlingerne og årsmøderne for 2024 vil løbende blive opdateret nedenfor:

Familielandbruget Sydvest                       D. 11. marts 2024

Familielandbruget LRS-Vejle                    D. 19. marts 2024

Sønderjysk Familielandbrug                     D. 25. marts 2024

Fyns Familielandbrug                                D. 14. marts 2024

Familielandbruget MIDT-Jylland

Familielandbruget VEST-Jylland

Familielandbruget Vendsyssel

NF Plus

Østjydsk Familielandbrug

Sjællandske Familielandbrug

 

Årsmøde i Familielandbruget

Hvert år afholdes der Årsmøde i Familielandbruget, hvor alle Familielandbrug foreninger er repræsenteret sammen med Familielandbrugets sektionsbestyrelse, der består af 16 medlemmer. De 12 formænd for de lokale Familielandbrugs- og fællesforeninger samt formændene for de 4 repræsentantskaber for hhv. kvæg, svin, planter og økologi.

Næste Årsmøde afholdes d. 30. oktober 2023 i Vingstedcenteret, Jylland