Familielandbruget

Vi sætter familien i centrum

Familielandbruget - vi kæmper for liv på landet

Vi kæmper for vores landmænds fremtid og livet på landet. Vi hører under Landbrug & Fødevarer, hvor vi arbejder aktivt for at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt – også i fremtiden. Vi mener, at landbruget ikke bare skal overleve – det skal leve!

Vi er der for dig, der bor på landet, om du har heltidslandbrug, deltidslandbrug eller fritidslandbrug, stort som lille landbrug. Vi kan tilbyde dig medlemskaber som aktivt eller passivt medlem, da vi mener, der skal være plads til alle.

I vores 11 lokale Familielandbrug foreninger sætter vi fokus på at støtte op, om vores medlemmer ved at opdatere dig løbende som medlem, om det politiske opland og det du skal vide ude i marken, der har relevans for din bedrift. Vi holder derfor arrangementer løbende, hvor du vil få viden indenfor den politiske dagsorden som reformer, landbrugsaftalen og andre politiske tiltag.

Vi sætter familien i centrum, når man bor på landet og derfor har vi noget at byde på for hele familien igennem året. Vi vil gerne vejlede både de nyetablerede landmænd og også de landmænd, der har etableret sig, men ønsker at udvide bedriften. Landbruget skal leve – også i fremtiden. Det vil vi hjælpe dig med.

Følg Familielandbruget på Facebook og Instagram:

På vores sociale medier kan du dagligt og gratis følge med i nyheder, arrangementer og gode råd der kan gavne dig og din bedrift. Facebook og Instagram sidernes indhold er fra alle vores foreninger på landsbasis. Du er også velkommen til at følge din lokale Familielandbrug forening på de sociale medier, så du har lokal viden lige ved hånden.

Følg Familielandbrugets Facebook side her: Facebook

Følg Familielandbrugets Instagram side her: Instagram