Familielandbruget

Liv på landet, også i fremtiden

Familielandbrugets mission

Familielandbrugssektionens formål er at sikre, at familielandbrugenes særlige erhvervspolitiske, faglige, sociale og kulturelle interesser bliver varetaget i organisationen Landbrug & Fødevarer.

(§1 i vedtægterne).